Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bản Lầu

Thôn Trung Tâm - Bản Lầu - MK-LC
lci-muongkhuong-thcsbanlau@edu.viettel.vn